Lu peccaturi ostinatu (Seconda versione)

Oh peccaturi ostinatu, io ti chjamu e tu non ssianti, t'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non t'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia: oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a San Michiali mu va jà lu Signuri "vui maestru Santu perdunati lu peccaturi".

Vattinda tu Michiali, vattinde 'mparadisu, guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a vui San Piatru mu jati jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Vattinda tu o Piatru, va statti 'mparadisu, guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a vui San Giusiappi si jati jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Pua vace San Giusiappi e va jà lu Signuri "oh Higghjiu bellu e Santu perduna lu peccaturi".

Vattinda barba hjuruta, vattinda 'mparadisu guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a la Santa Cumpessiuani non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a la Madonna mu va jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Pua vace la Madonna e và jà lu Signuri "o Higghjiu benedittu perduna lu peccaturi".

Oh cara mamma mia, non lu puazzu perdunare ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari, e a la Santa Cumuniuani non l'aju vistu mai.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti all'uartu, oh mamma hù mìanzu muartu, non perdugnu e non pietà.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti jad'Anna, oh mamma hù la cundanna, non perdugnu e non pietà.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti 'ncruci, oh mamma gridai a gran vuci, Padre perdunali per pietà.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Per saperne di più leggi la Cookie Policy.