Pietro Carnovale

Pietro Carnovale

Abitante a Melbourne, Australia

Giovedì, 17 Giugno 2010 09:09

"Calabria" di Pasquale Rombolà

Tu cuntegnusa nta lu tua doluri

Arridi sempe ad ogni forestiari

Dipingere no tti po nuju pitturi

Tu hai culuri di milli milli maniari

     
Giovedì, 17 Giugno 2010 09:03

"La Mia Calabria" di Pasquale Rombolà

Terra mia bella di sprendori anticu

     
Pagina 3 di 3