Aduramu sta gran signora

Pubblicato il .

Aduramu sta gran Signora, aduramu lu Patre e lu Higghjiu
e Maria Vergini e pura e di l'Angialu è consigliu.

Calau l'Angialu luminosu risplendianti è lu suo visu,
risplendianti e luminosu si partìu del Paradiso.

Calau l'Angialu Grabìali, iju vinne ped'annunziare:
ca Maria Vergini e pura tuttu lu mundu aviti a sarvare.

E aspetta la 'mbasciata pè nno stare Maria turbata,
pè nno stare Maria turbata, Maria Cuncetta la 'Mmeculata.

Pua calaru li tri perzuni, Patre, Higghjiualu e Spiritu Santu,
'nci 'ndotaru li tri curuni e cu l'Angialu a lu cantu;
a lu cantu si li tenia, la 'Mmeculata Cuncetta Maria.

La prima hù di lu Patatìarnu chi 'nci 'ndotau la sua curuna,
pè dispiattu di lu 'mpiarnu, pè sgabellu 'nc'ezze la luna.

Appriassu hù di lu suo Higghjiualu cu na curuna
preziosissima, e di grazi l'arricchìu a la sua Matre Santissima.
A la sua Santissima Matre, Maria Cuncetta la 'Mmeculata.

L'urtima hù di lu Spiritu Santu cu na curuna assai pomposa,
e cu l'Angialu a lu cantu, dunandu gloria a la sua Sposa.
Dunandu gloria a la sua Sposa Matre, Maria Cuncetta la 'Mmeculata.

Vui di sule siti vestita supa la luna siti posata, e di cialu
riverita e di stelli 'nominata. E 'ncurunata la sua Sposa
Matre, Maria Cuncetta la 'Mmeculata.

Ed ogni annu si dispone la 'Mmeculata Maria Cuncezzione,
si dispone lu sempe sia la 'Mmeculata Cuncetta Maria.