Fuggi Maria

Pubblicato il .

Fuggi, fuggi Maria povera donna,
ca lu tuo Higghjiu è misu a la culonna.

E' misu a la culonna e chjùi non torna
è liberatu di Pilatu ed Anna.

Guardi cuari chi fice la Madonna,
quandu a li mani 'nci misaru la canna.

La turba avanti e la cavalleria
e Giuda cu li lanci preparati.

Arriadu jìa l'afflitta di Maria
ciangìandu e lagrimandu pè li strati.

Iju si vota e 'nc'isse: "oh mamma mia,
vàju a la muarti e vui pacianzia aviti".

"Io pè stavota e non aju pacianzia
e mi 'nda vaju di sti santi luachi;

all'atra vota e 'nd'averò pacianzia
e mi 'nda vaju e cu li mia divuati".

Cu l'uacchji la guardau a la mamma sua,
iju nu sursu d'acqua domandava;

"Acqua non aju e mu ti dugnu a ttia,
si bbua lagrimi all'uacchji io ti darìa".

Vace San Gianni e ssi la portau via,
"vattinda di sti luachi o mamma mia".