Chjova e l'acqua scruscia

Pubblicato il .

Autore: Francesco Lochiatto

CHJOVA E L'ACQUA SCRUSCIA

Chjova e l'acqua scruscia,
stanotte chjòvanu penzìari
tanti quanti pemmu arviscia
Para ancora ajìari
chi jocava ammucciateja
e mi vena u mi domandu:
"Du cotraru da vineja
si accussì jivi cangiandu
i com'era quantu resta?"
Ncuna ruga chi non c'era
e perzuna fiera e onesta
chiju ch'era
u sugnu ancora
cu disiji assai e stipati
e tant'anni chi su fora
tìagnu sempe i dericati
chi mi ndùcianu u sentìaru.
Chjova, u sìanti, l'acqua scruscia
e non vasta u si cchjù vìaru
pemmu ncunu ti canuscia.