"A festa i Santu Ruaccu i na vota" di Anna Maria Chiapparo

Pubblicato il .


Cu nu frugulu a matinata, a festa è bella e cuminciata!
'Nta chiazza e 'nta via c'era a fera rumurusa
e passiava tutta a gianti coriusa.
C'eranu i surianisi chi vindianu calia e mostazzola,
'nzuiu e ossa i cucuzzara, ca s'accattava ogni cummara.
Jarriadu o giruni c'era a giostra chi girava
cu a musica chi sonava.
Tuttu u corsu era addubbatu di l'archi culurati
e i surianisi e latati, vindianu puru i pignati.
Sporteja, carijjuatti e panari, i vindianu tutti  pari, pari.
Pua c'era a fera d'animali e tutti s'accattavanu i maiali.
Puarci, gaji e conijji, inchianu tutti i gijji.
Nui cotrari, vestuti a festa, cercavamu giocattoli
e caramelli e non mancavanu i sussumelli...
A sira da vigilia c'era sempa u catafarcu.
S.Ruaccu nescìa da chiasi e 'nchianava tuttu u paisi.
A sira a rifriscata, arriadu a banda cumandata,
tutti 'ndi faciamu sta bella passijata!
Ma non è cosa vera! Era sira di preghiera e i
fimmani divuati cantavanu i litanii di l'antichi acquaruati.
Supa a na buffetta a riposare, S. Ruaccu stacìa a guardare.
Guardava u suo puapulu fiduciusu ca cu nu camiu,
u portava puru susu...
Supa o parcu illiminatu i bandisti cercanu u jatu.
U cunciartu pua cumincia e a musica si senta.
'Nta l'aria delicata oh, chi bella sirata!
A dominica matina S. Ruaccu si prepara supa
a porta randa, randa, mentre i vua arrivanu i chija vanda.
Su curuji i pane finu, su mijju ranu e vinu.
Tutti vuti ca su dati e o 'ncantu pua accattati.
Duapu a missa da matina, a prucessiuani s'incamina:
prima a chiazza e chija vanda e Poteja e a S. Giovanni,
o Spuntuni e a Manetta pua s'arriva 'ntutta fretta.
Supa a chiasi è già arrivatu quandu tuttu è già giratu.
'Nto caddu di n'agustu chinu, chinu,S. Ruaccu,
finiu u giru. Supa i scali cu i gagliardetti di sordi
'mpilati, tutti venanu fotografati.
U santu a puastu è misu e tutti hannu nu bellu sorrisu.
Su felici e cuntianti pecchì S. Ruaccu sarva aggianti.
S. Ruaccu, ch'era francisi, è patruni i stu pajisi.!
Ogni casa cu 'nvitati cuasi buani ha preparati.
Pasta o furnu, proppiatti o maccarruna, fannu i fimmani una ad una...
'Nta chiazza pua, pignati e sacchi i marinaru, fannu
arridira ogni cotraru e supa o palu da cuccagna,
'cuna cosa si guadagna, ma a festa non è finuta si
arrobba e 'canti non è vinduta.
A sira, ormai stanchi, i bandisti, si tenanu i janchi.
Tra Verdi, Mozart e cu fu, fu, a festa, pest'annu
finiu e no torna chiù!