"Pàja e 'ndùacciu" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Nel momento più importante della partita si discute la strategia di gara:

Secundu mia è mìagghju a levara
tanti danni non si pùannu fara
si sbagliu comunque 'a dassu vicina
e ìji al massimo 'nda fannu una.

Il compagno di squadra è in disaccordo:

No, spara dirittu accussì
si 'a pìgghji l'avimu 'e tri
mina dirittu 'nta 'sta striscia
dassi 'i nùastri e cacci 'a liscia.

Allora forse è meglio…

Ma chi dici ! Tu si pacciu,
allura è mìagghju 'u sparu 'o 'ndùacciu
ma si sbagliu 'sta pajata
perdimma puru 'sta partita.

I compagni decidono di correre il rischio, ora serve concentrazione

Stai calmu, tira sicuru
si pìanzi ca sbagli, sbagli davìaru
e pua sai chi ti dicu:
pe' nu sbagliu non pìardu n'amicu.

Tre passi in avanti e…

Noooooo !!!!! Perdimma.

Nonostante la sconfitta, una pacca sulla spalla, da buoni amici…

Non fa nenta, non ti preoccupara
tutti pùannu sbagliara
ma tu, intantu, sìanti a mia
va curcati ca non è cazzu pe' tia.