"Priagu pe tia cara Terra mia" di Giovanni Luzzi

Pubblicato il .

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

Di 'sta Terra mia bella e dannata
non fare finta ca ta si scordata!
  Guardala cu 'n' uacchju di benevolenza,
  mai tanta misiaria cu tant' ignoranza.
Pigghjati tutta quanta la cazzuneria
e lu sangu amaru dassamillu a mia!
  L' orgogliu e 'sta bejizza dassandilli;
  strafuttenza e pregiudizi pigghjatilli!

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

La hacisti e tanta cura 'nci mentisti,
mò, vinne lu tiampu chi ti pentisti.
  Fuarzi fuarzi lu stai faciandu apposta
  pemmu ndi duni 'na bella batosta!
Truappu lu hjàtu chi, secundu mia, mentisti!
Truappu 'ncazzusi e arragiatizzi ndi hacisti!
  È buanu ca puru tu ti riendi cuntu
  ca fa male assai 'stu risentimiantu!

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

'Sta bella Terra non l' abbandunare
e lu culuri di lu mare non cangiare.
  Fai 'mu si sente 'nu hjávuru i giardinu
  cu 'nu profumu i hjúri i rosa finu finu.
Guarda e vidi ca "'ncunu" vole 'mu 'nd' allorda;
mandanci 'na benediziuani ca mai si la scorda!
  Di tiasti tuasti 'nda facisti a non finire
  e li sacciututtio no' si 'nda vuannu jire.

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

Assettati, haju ancora 'mu ti cuntu;
priastu priastu arrivamu a 'lu puntu!
  Di 'stí grand'omani chi cuntanu,
  li stampi fatti, duve si trovanu?
Io crijiu ca li facisti a' storta,
pecchí cca, nujiu li supporta!
  Minchjuna 'ndavimu in abbundanza,
  di chisti non sentimu la mancanza!

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

Passamu a cuasi assai importanti!
'Na vota, di buan'uacchju li briganti,
  mò, quandu la malavita ciunca,
  lu cuari mio, cridimi, si scianca.
Castigu cchjú duru no' 'ndi potivi dare,
la muarti no' si pò mai accarizzare!
  Cu tutti 'stí diavuli la partita la perdisti,
  e chist' amara penitenza 'ndi dassasti!

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.

'Nta lu mundu ndi sperdisti!
Pane duru, mangiare ndi facisti!
  Alli sventurati nui 'nci damu 'na speranza
  pecchí sapimu chi significa sufferenza!
Ogni ntantu, di jocassùpa, porgiandi 'na manu!
Riuscimu 'u 'ndì ripigghjamu chjanu chjanu?
  Lu gaju, la matina, sempe canta,
  amaru cu non vole 'mu lu senta!

Lu mio cuari ciangia lacrimi d'amuri e io priagu sempe, mio Caru Signuri.
Priagu pe tia, cara Terra mia!

Giovanni Luzzi
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.